Promocja!

WAPRO Gang

od: 1 190,00  od: 952,00 

Wyczyść
Sposób wysyłki
SKU: brak Kategorie: ,

Zintegrowany, nowoczesny
system kadrowo-płacowy

 • Zgodny z przepisami
 • Łatwy rozwój aplikacji
 • Większa wydajność pracy
 • Zawsze bezbłędne informacje
 • Niższe koszty zarządzania pracownikami

Wygodna i dokładna obsługa kadrowo-płacowy

WAPRO Gang wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Chętnie wykorzystany również w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WAPRO Gang zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Zalety programu

Pewne i bezbłędne informacje

Wbudowane mechanizmy kontroli, automatyzacja operacji oraz zgodność z przepisami zapewniana przez specjalistów gwarantuje najwyższą jakość danych w programie.

Efektywniejsze działanie

Możliwość prowadzenia pełnej i aktualnej ewidencji pracowniczej oraz szybszej i sprawniejszej obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznym Asseco WAPRO pozwala na lepszą kontrolę i zarządzanie firmą.

Większa wydajność pracy

Automatyzacja przetwarzania danych, naliczania płac i przenoszenia informacji do programów księgowych ułatwia i przyspiesza pracę.

Eliminacja błędów

Automatyzacja naliczenia list płac i generowania raportów oraz eksport danych do systemów zewnętrznych ułatwiają eliminację błędów oraz pozwalają na zmniejszenie kosztu działania firmy.

Łatwy rozwój aplikacji

Swój program kadrowo-płacowy WAPRO Gang możesz rozbudowywać wraz z rozwojem firmy i zatrudnianiem nowych pracowników.

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

 

Usługi subskrypcyjneBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

WAPRO RODO

Ogólne BiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Możliwość prowadzenia wielu firm w programienieograniczona,
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczonanieograniczona3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak “xls”, “doc”, “pdf”, “jpg”, “bmp” i innych

Moduł kadrowo-płacowyBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego)
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zbiorcze i indywidualne listy płac
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R)
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP

Moduł umów cywilno prawnychBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów”
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy

Współpraca z programem PłatnikBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

e-DeklaracjeBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Eksport danych do systemów PFRONBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Eksport przelewów do bankówBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

e-Archiwum dokumentówBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Współpraca z rejestratorami czasu pracyBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Konfiguracja i modyfikacjaBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Współpraca z systemem WAPRO AnalizyBiznesBiuroBiuro PlusPrestiż

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa


Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.


Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.


Opis

WAPRO Gang wspomaga pracę działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Chętnie wykorzystany również w jednostkach budżetowych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy.

Dodatkowe informacje

Wersja

Biuro 30, Biuro 50, Biuro 100, Biuro MAX, Biuro/Stanowisko, Biuro/Pakiet 100, Biuro Plus 50, Biuro Plus 100, Biuro Plus/Stanowisko, Biuro Plus MAX, Biuro Plus/Pakiet 100, Biznes 30, Biznes 50, Biznes 100, Biznes/Pakiet 100, Biznes MAX, Biznes/Stanowisko, Prestiż 50, Prestiż 100, Prestiż MAX, Prestiż/Stanowisko, Prestiż/Pakiet 100

© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter