Promocja!

WAPRO Best

od: 690,00  od: 621,00 

Wyczyść
Sposób wysyłki

Sprawnie zarządzaj majątkiem trwałym z systemem WAPRO BEST.

Zalety oprogramowania:

 • system dedykowany małym oraz średnim firmom,
 • umożliwia tworzenie dokumentacji środków trwałych, zestawień ewidencyjnych, zestawień księgowym,
 • umożliwia eksport danych do innych programów finansowo-księgowych,
 • obsługuje środki trwałe, a także wartości niematerialne, wartości prawne oraz wyposażenie,
 • automatyzuje inwentaryzację.

Oprogramowanie WAPRO BEST wspiera proces zarządzania majątkiem trwałym oraz wartościami niematerialnymi, prawnymi, wyposażeniem w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Usprawnia:

 • prowadzenie ewidencji,
 • aktualizowanie wartości,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji składników,
 • naliczanie amortyzacji składników.

WAPRO BEST można wykorzystać jako niezależną aplikację lub element rozbudowanego oprogramowania do zarządzania firmą WAPRO ERP.

Istnieje możliwość wydruku danych z programu w postaci zestawień, a także ich eksportu do systemu finansowo-księgowego Asseco.

System WAPRO BEST to narzędzie, które sprawdzi się w biurach rachunkowych zajmujących się prowadzeniem ewidencji środków trwałych swoich klientów.

WAPRO BEST dostępne jest także w chmurze w modelu abonamentowym.

Zalety programu

Kompleksowa obsługa środków trwałych

Program umożliwia tworzenie dokumentacji, zestawień, operacji na środkach trwałych, wartościach niematerialnych, prawnych oraz ewidencji wyposażenia.

Współpraca z aplikacjami finansowo-księgowymi

WAPRO BEST współpracuje z aplikacjami finansowo-księgowymi m.in. WAPRO FAKIR, WAPRO Analizy w efekcie czego możliwe jest sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie środkami trwałymi oraz wyposażeniem.

Eliminacja błędów

Automatyczna wymiana danych eliminuje błędy oraz zapewnia aktualność danych księgowych w zakresie środków trwałych i wyposażenia. Oprogramowanie WAPRO BEST wyposażone jest w mechanizmy kontrolne co również przyczynia się do zredukowania ilości błędów popełnianych przy zarządzaniu środkami trwałymi oraz wyposażeniem.

Warianty oprogramowania dopasowane do indywidualnych wymogów

WAPRO BEST występuje w kilku wariantach, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie wersji oprogramowania do aktualnych wymagań firmy oraz rozbudowy o kolejne pakiety wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

System WAPRO BEST występuje w dwóch wariantach. Określ, jaką liczbę środków trwałych ma obsługiwać program, a następnie wybierz najkorzystniejszą dla siebie wersję.

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

 

Ogólne BiznesBiuro

Możliwość prowadzenia wielu firm w programienieograniczona3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)

Kartoteki i słownikiBiznesBiuro

Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)
Ewidencja stanowisk kosztowych
Kartoteka dostawców (kontrahentów)
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawneBiznesBiuro

Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku
Spis dokumentów danego środka trwałego
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych

WyposażenieBiznesBiuro

Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

AmortyzacjaBiznesBiuro

Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Operacje systemoweBiznesBiuro

Dostępne są następujące operacje:
Likwidacja
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
Sprzedaż
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
Ulepszenie środka
Przeszacowanie środka
Przekazanie nieodpłatne środka
Zmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana miejsca użytkowania środka
Korekta amortyzacji wykonanej
Korekta planu amortyzacji
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych

Dokumenty systemuBiznesBiuro

Dokumenty zakupuBiznesBiuro

Dekrety/Rejestry not księgowychBiznesBiuro

Pozostałe funkcjeBiznesBiuro

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa (warianty Biznes, Prestiż, Prestiż Plus)


Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.


Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.


Opis

Środki trwałe WAPRO Best jest systemem przeznaczonym do zarządzania majątkiem trwałym małych i średnich firm

Dodatkowe informacje

Wersja

Biuro 100, Biuro/Pakiet I 100, Biuro/Pakiet II 100, Biznes 100, Biznes/Pakiet I 100, Biznes/Pakiet II 100

© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter