Promocja!

WAPRO Best

od: 390,00  od: 331,50 

Wyczyść
Sposób wysyłki

System do zarządzania majątkiem trwałym dla małych i średnich firm

 • Obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Tworzenie dokumentacji środków trwałych firmy
 • Zestawienia ewidencyjne oraz księgowe
 • Eksporty do programów finansowo–księgowych
 • Zautomatyzowana inwentaryzacja

Środki trwałe WAPRO Best jest systemem przeznaczonym do zarządzania majątkiem trwałym małych i średnich firm

Program WAPRO Best dla Windows wspiera zarządzanie składnikami majątku trwałego firmy od środków trwałych poprzez wartości niematerialne i prawne do wyposażenia. Ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację wartości, inwentaryzację składników oraz automatycznie nalicza amortyzację majątku. Może być wykorzystywany jako niezależny system lub wchodzić w skład systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Dane z programu mogą być drukowane w postaci zestawień ewidencyjnych i księgowych oraz być eksportowane do programu finansowo – księgowego  WAPRO ERP, w którym pełni rolę zestawienia analitycznego środków trwałych. Może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jak i biurach rachunkowych prowadzących dla swoich klientów ewidencję środków trwałych.

Program dostępny jest również w chmurze na platformie WAPRO online i rozliczany w modeli abonamentowych

Zalety programu

Pełna obsługa środków trwałych

Dostępne jednym programie wszystkie dokumenty i operacje na środkach trwałych (w tym niskocenowych), inwestycji, wartościach niematerialnych i prawnych oraz ewidencja wyposażenia

Bieżące informacje w księgowości

Automatyczna wymiana danych z WAPRO Fakir zapewnia pewność i aktualność danych księgowych dotyczących środków trwałych.

Eliminacja błędów

Automatyzacja prac i przenoszenia danych oraz wbudowane mechanizmy kontrolne zmniejszają ryzyko popełnienia błędów podczas zarządzania środkami trwałymi, naliczeń czy przeszacowań.

Lepsza analiza danych

Program Środki trwale WAPRO Best współpracuje z wydajnym mechanizmem analitycznym – programem WAPRO Analizy

Sprawniejsza wymiana danych

Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznym Asseco WAPRO pozwala na lepsze zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem.

Łatwiejszy rozwój

Możesz wybrać wariant programu dostosowany do Twoich potrzeb, a wraz z rozwojem firmy dokupować pakiety i zwiększać ilość możliwych do obsługi środków trwałych.

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

 

Ogólne BiznesBiuro

Możliwość prowadzenia wielu firm w programienieograniczona3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)

Kartoteki i słownikiBiznesBiuro

Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy)
Ewidencja stanowisk kosztowych
Kartoteka dostawców (kontrahentów)
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawneBiznesBiuro

Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku
Spis dokumentów danego środka trwałego
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych

WyposażenieBiznesBiuro

Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

AmortyzacjaBiznesBiuro

Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Operacje systemoweBiznesBiuro

Dostępne są następujące operacje:
Likwidacja
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
Sprzedaż
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
Ulepszenie środka
Przeszacowanie środka
Przekazanie nieodpłatne środka
Zmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana miejsca użytkowania środka
Korekta amortyzacji wykonanej
Korekta planu amortyzacji
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych

Dokumenty systemuBiznesBiuro

Dokumenty zakupuBiznesBiuro

Dekrety/Rejestry not księgowychBiznesBiuro

Pozostałe funkcjeBiznesBiuro

Instalacja jednostanowiskowa

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa (warianty Biznes, Prestiż, Prestiż Plus)


Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.


Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.


Opis

Środki trwałe WAPRO Best jest systemem przeznaczonym do zarządzania majątkiem trwałym małych i średnich firm

Dodatkowe informacje

Wersja

Biuro 100, Biuro/Pakiet I 100, Biuro/Pakiet II 100, Biznes 100, Biznes/Pakiet I 100, Biznes/Pakiet II 100

© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter