ITC SOP

Wycena indywidualna

Aby uzyskać indywidualną wycenę skontaktuj się z nami pod numerem: 22 888 50 00 lub napisz

ITC SOP czyli efektywne i operatywne

zarządzanie produkcją.

  • Planowanie i zarządzanie produkcją
  • Tworzenie kart technologicznych
  • Realizacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Możliwość integracji z ITC WMS

 

ITC SOP to oprogramowanie klasy MES (Manufacturing Execution System), które pozwala na zoptymalizowanie procesów produkcyjnych oraz usystematyzowanie codziennej pracy osób związanych z każdym etapem realizacji tych procesów, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności pracy.

ITC SOP to również:

  • zaawansowana kontrola nad etapami produkcji,
  • elastyczne raportowanie oddające pełny obraz działań towarzyszących produkcji,
  • rejestracja i informowanie o działaniach niezgodnych z planem realizacji zlecenia produkcyjnego,
  • bieżąca wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu produkcyjnego.

Zalety programu

Wzrost produktywności

Skrócenie czasu trwania procesów produkcyjnych

Zwiększenie kontroli nad produkcją

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Poprawa jakości działań i efektywności pracy

Obniżenie kosztów produkcji

 

ORGANIZACJA PRODUKCJI

Planowanie produkcji
Określanie zleceń produkcyjnych
Określanie operacji produkcyjnych
Kontrola nad realizacją zleceń produkcyjnych

 

PROCES LOGISTYKI PRODUKCJI

Zaopatrzenie stanowisk produkcyjnych
Zarządzanie surowcami i półproduktami (składowanie na hali produkcyjnej)
Zarządzanie ruchem produktów

 

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

Instrukcje i specyfikacje materiałowe
Zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii

Opis

ITC SOP to oprogramowanie klasy MES (Manufacturing Execution System), które pozwala na zoptymalizowanie procesów produkcyjnych oraz usystematyzowanie codziennej pracy osób związanych z każdym etapem realizacji tych procesów, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności pracy.

© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter